…სიზმარი ძმაზე მეტოქეობის შესახებ სიმბოლოა მისი მცდელობა, გადალახოს საკუთარი დაუცველობა ან წარუმატებლობები. მას ასევე შეუძლია იყოს წარმომადგენლობის მისი ბრძოლა მოელაპარაკოს ალტერნატიული აზრი და გრძნობები. სხვაგვარად, ძმაკაცური მეტოქეობა შეიძლება წარმოადგენდეს სხვების თქვენს ხედვას, რომლებიც კონკურენციას უწევენ სხვადასხვა მიზნებსა და მოსაზრებებს….