…სიზმარში ასო V წარმოადგენს სიმბოლოს არჩევანს, ვარიანტს ან გააკეთე რაც გინდა. ორი საპირისპირო მიმართულება სიმბოლურად გამოხატავს მათ შესაძლებლობას აირჩიონ ზუსტად ის, თუ როგორ გსურთ რაღაც. V არის ანბანის 22-ე ასო და numerology 22 სიმბოლოა, რომელიც დარწმუნებულია მათი პრობლემების წინაშე. 22 ასევე ძალიან ძლიერი რიცხვია, რადგან ის ასევე ასახავს 22 გრადუსიან ჰალო ფენომენს, სადაც მზე ანგელოზების ჰალო ჰგავს. როგორც რომან ციფრს, იგი შეიძლება წარმოადგენდეს მე -5 ნომერს….