სასმელები

სასმელის ოცნება სიმბოლოა იმაზე, რომ სიტუაცია მარტივია ან ზუსტად როგორ გინდა ის. ოცნების დალევის შესახებ ოცნება სიმბოლურია პრობლემების ან უხერხულობის შესახებ, რომელთა გრძნობაც უნდა იყოს ადვილი. ოცნება ტანსაცმელზე სასმელის დალევის შესახებ შეიძლება წარმოადგენდეს იმედგაცრუებას, რომლის შესახებაც გულდასმით უნდა იზრუნოთ ან განაგრძოთ მისი მოვლა სანამ არ გამოსწორდება.