სასმელები

ოცნება სასმელის შესახებ სიმბოლოა სიტუაციებში, რომლებიც მარტივია და თქვენ საწვავს. მიიღეთ სიტუაცია უსიამოვნების გარეშე. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს იმ სიტუაციის წარმომადგენლობას, რომელთანაც შეგიძლიათ თქვენი დრო დაუთმოთ.