სასმელები

სასმელის დასალევად, როდესაც ოცნებობთ, მას სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს კომპლექსის კონცეფციის გაგების უნარს. სასმელები ასევე გვთავაზობენ ახალი იდეის ან გეგმის შედგენას. დალევაზე ოცნება შეიძლება იყოს ცოდნის მოპოვების ანალოგი – ეს გიჩვენებთ ცნობისმოყვარეობას. განვიხილოთ სასმელის ტიპი შემდგომი ინტერპრეტაციისთვის.