ბექა

სიზმარში ქუდი და კაბა აცვიათ იმაზე, რომ თქვენს ცხოვრებაში უფრო მაღალ დონეზე გადადიხართ. თქვენ მზად ხართ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელად.