ყუმბარა

საზარდულის სანახავად ის განმარტებულია, როგორც ქვეცნობიერის რეკომენდაცია მეოცნებეზე, გაითვალისწინოს, რომ მცირე იდეები / კონცეფციები შეიძლება ჰქონდეს ბევრი პოტენციალი და ძალა. ალტერნატიულად, ეს მიუთითებს თქვენს არაჩვეულებრივ აზრებზე და არადამაჯერებელ იდეებზე. ეს შეიძლება იყოს მეტაფორა თქვენი უუნარობისთვის ურთიერთობისათვის.