კურთხევა

ოცნება კურთხევის შესახებ სიმბოლოა სხვის მიერ მიღებას ან მათი აღიარებისთვის მათი ზრდის, წინსვლისა და გაგებისთვის. გარკვეული ძალისხმევით თავისუფალი წინსვლის შეგრძნება. სხვები ამტკიცებენ თავიანთ მოქმედებებს. ალტერნატივად, კურთხევა შეიძლება ასახავდეს თქვენს თვითშეფასებას ან თვითშეფასებას პრობლემასთან დაკავშირებით. წმინდა კურთხევის ოცნება შეიძლება წარმოადგენდეს მაღალი ხარისხის მიღებას ან მოწონებას. სულ პატიება, თქვენ გრძნობთ ან სურთ გქონდეთ.