Ყავარჯენი

მე ვოცნებობ ლერწმის გამოყენებაზე, ეს ნიშნავს თქვენს დამოკიდებულებას სხვებზე. შესაძლოა, თქვენ ვერ შეძლებთ მარტო შეასრულოთ შესრულება ან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღოთ სხვა ინტერაქციის გარეშე, ამიტომ თქვენი ოცნების გამოყენება ლერწმის გამოყენებაზე.