საბურღი

ელექტრო საბურღი ოცნება სიმბოლოა უნარი ან რესურსი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მცირე ძალისხმევით მივაღწიოთ მიზანს. რამ, რაც პრობლემის მოგვარებას უფრო ანადებს, ან რთულ სიტუაციაში დიდ კონტროლს გაძლევთ. მაგალითი: ადამიანი ერთხელ ოცნებობდა, რომ ვერ შეძლო ელექტრო საბურღი. რეალურ ცხოვრებაში, მას არ შეეძლო ჯანმრთელობის პრობლემის ეფექტური გადაწყვეტის პოვნა. მან ვერაფერი გააკეთა მას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე კონტროლის მოპოვების საშუალება.