ხბო

სიზმარში ხბოს ხილვა, ეს იმედგაცრუებაა იმ მდგომარეობის გამო, რომ არ იყოს მოუმწიფებელი ან სრულად აღზრდილი. ხბო ასევე მიუთითებს გამოცდილების, ცოდნის ან უნარის ნაკლებობაზე. გამოუცდელი ხარ? ასე რომ, თქვენ უნდა განავითაროთ გარკვეული უნარები და კომპეტენციები.