ზემოთ

ოცნებობდე, რომ რაღაც მაღლა დგას შენზე, მიუთითებს იმაზე, რომ გაქვს მიზნები, რომლებიც მიუწვდომელია. ეს ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს ისეთს, რასაც იდეალურად თვლით. ალტერნატიულად, ოცნებამ შეიძლება მიუთითოს, რომ რაღაც გიბიძგებს დაქვემდებარებაში ან არასაკმარისად.