საქშენები

ოცნება წვერთან ერთად სიმბოლოა გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლების ან შედეგების კონტროლის თავისუფლება. განვიხილოთ ფრინველის ტიპი დამატებითი მნიშვნელობისთვის. ოცნების შესახებ ფრინველის გარეშე beak სიმბოლოა არჩევანის თავისუფლების დაკარგვის გრძნობები. ეს ასევე შეიძლება იყოს თავისუფლების წარმომადგენლობა, მისი შეფასების ან განხილვის უნარის გარეშე.