Ულვაში

ულვაში ოცნება სიმბოლურად არ უნდა იზრუნოთ იმაზე, თუ რას ამბობთ, ან მის შედეგებზე. ხშირად უარყოფით რამეებს, რასაც ისინი ამბობენ ან სხვა ადამიანების შესახებ. მაგალითები სიცრუეა, სხვა ზურგს უკან საუბარი ან დაღუპულთა ბევრჯერ საუბარი, როდესაც გლოვობთ.