Ბილეთი

ნოტის ოცნებამდე, ეს მიანიშნებს მის ცხოვრებაში ახალ თავგადასავალზე. ბილეთებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა მნიშვნელობით გამოდიან იგი. მატარებლის, თვითმფრინავის ან ავტობუსის ბილეთი აჩვენებს ახალ მოგზაურობას ან სხვა ახალ დაწყებას თქვენს ცხოვრებაში. კინოსა თუ თეატრის ბილეთი მიგვითითებს თქვენს შიგნით შემოქმედების ნაკლებობაზე. თუ ბილეთი დაკარგეთ, მაშინ ასეთი ოცნება მიანიშნებს გაურკვევლობასა და არაცნობობაზე.