თვითმფრინავის ბილეთები

ავიაკომპანიის ბილეთების შესახებ ოცნება სიმბოლოა იდეების, გადაწყვეტილებების ან იმ პრობლემების პასუხების შესახებ, რომლებიც იმპულსს აძლევთ თქვენს გეგმებს. ღონისძიება ან ინფორმაციის შეგროვება, რომელიც საჭირო რესურსებს ან ძალას აძლევს, რომ რაღაც მოხდეს. ექსპერიმენტის დაწყების ან რაღაცის ~საფუძველიდან~ მიღების შესაძლებლობა. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა თვითმფრინავის ბილეთების გადაცემაზე. რეალურ ცხოვრებაში მან განიცადა ახალი სამედიცინო სიმპტომები, რამაც საბოლოოდ აიძულა ექიმები სერიოზულად მოეკიდონ მის ავადმყოფობას.