ბინოკლები

ოცნების შესახებ ოცნება სიმბოლოა თქვენი ინტერესი მომავალში. ეძებს მომავალს ან ძალიან აღელვებს იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ბინოკლების გარეშე, რომელიც ფეხსაცმელებიდან გამოდიოდა. რეალურ ცხოვრებაში, იგი მთლიანად იყო შეშფოთებული მომავალი საქმის პერსპექტივით და ეს არის გავლენა მის ცხოვრებაზე. მე ვფიქრობდი ყველაფერზე, რაც შეიძლება მომავალში მოხდეს, თუ მან ის სამსახური მიიღო.