აკნე კანის დაავადებაა

გთხოვთ, იხილოთ ოცნებებში მყოფი პირების ინტერპრეტაცია.