Აფეთქება

ბინა საბურავის ოცნება სიმბოლურად მოულოდნელ დაბრკოლებებს, შეფერხებებს ან იმედგაცრუებებს გეგმავს თქვენი მიზნებისკენ. თქვენი თავდაჯერებულობის ან თვითშეფასების მოულოდნელი დარტყმა.