ბლუზი

ოცნება blouse- ს შესახებ სიმბოლოა იმისა, რომ პიროვნება მგრძნობიარეა პატივისცემისა და პროფესიონალების გამოჩენის შესახებ. დაუცველობა ან ადვილი განაწყენება, როდესაც საქმე საკუთარი თავის დამტკიცებას ეხება. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა, რომ მოესმინა ვინმეს ლაპარაკი, რომელიც მას ეკუთვნოდა პერანგზე. რეალურ ცხოვრებაში, მას ძალიან მოსწონდა საქმიანი საქმის გაკეთება, რამაც მას უყურადღებობა შეაქცია.