მოქმედებები

თუ გეძინათ და ოცნებობდით, რომ სიზმარში თქვენ ხელი მოაწერეთ საქმეს, იგი აცხადებს პროცესს, რომლის დროსაც სავარაუდოდ დაკარგავთ.