ოქრო

ორიენტაციის ოცნება, სიმბოლოა მამაკაცურობა, გამოხატული ძალა და ძალა. ნაყოფი მზარდი ხარია, ასე რომ, ძალა, რომელსაც მეოცნებე იღებს, მხოლოდ უფრო დიდი გახდება. ზოგიერთ კულტურაში ხალი არის ღვთაებრიობის სიმბოლო, რის გამოც სიზმარი განიხილება, როგორც კულტურული მემკვიდრეობა.