არმია ბერეტი

ჯარის ბერეტის ოცნება სიმბოლურად გამოხატავს დამოკიდებულებას ან აზროვნებას. თქვენი პასუხისმგებლობისგან გადახრის სურვილი არ აქვს მნიშვნელობა. მოვალეობა.