Გოლფის ბურთი

სიზმარი გოლფის ბურთის შესახებ სიმბოლოა იმ მიზნის ან პრობლემის შესახებ, რომელზეც კომფორტულად გრძნობთ თავს, დრო ამოიწურება გადაჭრისთვის. ნელი აზროვნება პრობლემის გადასაჭრელად.