ბრინჯის კრეკერი

ბრინჯი cracker ოცნება სიმბოლოა პოზიტიური არჩევანი, რომ მე არ თავს კარგად გრძნობს. ქცევა, შესაბამისად მოქმედება, ან პრობლემისგან თავის არიდება, იქამდე, სადაც კარგი გრძნობა შეუძლებელია. ბრინჯის კრეკერებს შეუძლიათ ასახონ მოუთმენლობა იმ სიტუაციებისთვის, რომლებიც თქვენთვის საინტერესოა. მაგალითი: ადამიანი ოცნებობდა ბრინჯის კრეკერების დაწვაზე. რეალურ ცხოვრებაში, მისი შეურაცხმყოფელი მამა კვდება საავადმყოფოში და მას აზრები იმის შესახებ, ~უბიძგებენ დანამატის~ დააჩქაროს მისი მემკვიდრეობა. ბრინჯის კრეკერი ასახავს მამის სიკვდილის მოლოდინში დადებით არჩევანს, რაც მან ვერ გააკეთა.