ბოულინგი

ბოულინგის ოცნება სიმბოლოა გამოცდილება ცხოვრებაში, სადაც თქვენ ცდილობთ ამოიღონ მრავალმხრივი პრობლემა, ან მთელი რიგი პრობლემები, ამავე დროს. Strikes მიუთითებს წარმატება და ენატრება მიუთითებს წარუმატებლობის მიზნების მისაღწევად და შეასრულოს სურვილები. დაკვრა და დარჩენილი ქინძისთავები სიმბოლოა წარმატებას გარკვეულ პრობლემებთან გამკლავებაში, მაგრამ სხვების გადასაჭრელად.