მარმარილოები

ოცნება marbles შესახებ სიმბოლოა რუტინული და ერთფეროვნება. სიტუაცია ან აზროვნების ნიმუში, რომელიც განაგრძობს თავის გამეორებას. ისეთი რამ, რასაც ყოველთვის ხედავ, ხდება. უარყოფითად, პოლკა წერტილებმა შეიძლება წარმოქმნან პრობლემა, რომელსაც ყველა დროზე უნდა იზრუნოთ. მას ასევე შეუძლია წარმოადგენდეს უარყოფითი აზროვნების ან ცუდი ჩვევის განმეორებას.