ბოლონიას

ბოლონიის ოცნება სიმბოლურად პირად პრობლემას წარმოადგენს. საკითხები, რომელთა მოგვარებაც მხოლოდ თქვენ გაქვთ, ან რომ სხვა ადამიანები არ არიან დაინტერესებული თქვენსზე ზრუნვით.