ჯიბეში

ოცნება და ჯიბეში დანახვა, როდესაც ოცნებობთ, თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი მიუთითებს ფარული ნიჭისა და განუვითარებელი უნარების შესახებ. თქვენ არ გამოიყენეთ თქვენი სიძლიერე მაქსიმალური შესაძლებლობებით.