Გაიღვიძე

ხელშეკრულების ოცნება წარმოადგენს კონფლიქტის ან პრობლემის მოგვარებას. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენს გრძნობებს პარტნიორობის შესახებ.