თოვლი

თოვლის კაცზე ოცნება სიმბოლოა უყურადღებო დამოკიდებულება საშინელი სიტუაციის მიმართ. ცუდი სიტუაციიდან საუკეთესოდ გამოცხადება. კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც აჩვენებს, რომ არაფერია ფიქრი, ან რომ პირობები არც ისე ცუდია, როგორც ჩანს. ცუდი რამ არის animate მოსვლა. სიტუაციის მწვავე პირობების გამოყენებით ცხოვრება უფრო ფერადი გახადოს.