ბონგო

ბონგოს ოცნება სიმბოლოა კარგი გრძნობისკენ, რომ შეამჩნიოთ ის, რაც ხდება ყველა დროს.