რეზინის

სიზმარში რეზინის ურთიერთქმედება არის ქმედების ან განსჯის წარმოდგენა, რომელიც არასწორია ან არასწორი. საშლელით გამოყენებისას, როდესაც ოცნებობთ, ეს შეიძლება იქნას განმარტებული, როგორც შეცდომების მიღების აუცილებლობა და დაშვებული შეცდომების გასუფთავება.