რეზინის

სიზმარში რეზინის ნახვა სიმბოლოა ადაპტირება და მრავალფეროვნება. უარყოფითად, ეს შეიძლება ასახავდეს საკითხებს, რომლებსაც აქვთ ტენდენცია შეცვალონ ან უკან გაბრუნდნენ. შეიძლება საქმე გქონდეთ მგრძნობიარე საკითხებთან ან პრობლემებთან, რომელთა მოგვარებაც შეგიძლიათ, მაგრამ ზოგჯერ ეს ბრუნდება და აწუხებს.