ჯალათი

ყასაბი ოცნება სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც გულგრილია ტკივილის, ტანჯვის ან გრძნობების მიმართ. თქვენ ან ვინმეს, ვისაც არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ვინმე საერთოდ გრძნობს თავს. განზრახულად ანგრევს რაღაცას ან მთლიანად განადგურებს რაღაც სხვა გრძნობების მიუხედავად.