მკლავი

თუ სიზმარში ხედავთ თქვენს მკლავებს, ეს ოცნება მიუთითებს თქვენი პიროვნების სინაზეს ასპექტებზე, როგორიცაა მგრძნობელობა და სიკეთე. ალბათ, თქვენ ხართ ის ადამიანი, ვინც ყოველთვის დაეხმარება სხვებს, როდესაც მათი საჭიროება იქნება. თქვენი ერთგულება და თანაგრძნობა სხვებისადმი დიდ სიხარულს მოჰყვება დღის ბოლომდე. ალტერნატიულად, სიზმარმა შეიძლება წარმოადგენდეს თქვენი ცხოვრების აღდგენისა და ზრუნვის აუცილებლობას. შესაძლოა, თქვენ დაკარგეთ კონტროლი თქვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე, ასე რომ თქვენ საკუთარი იარაღით ხედავთ სიზმარში, მაგრამ ისინი სტაგნაციის მდგომარეობაში არიან. დარწმუნდით, რომ საკმარის ყურადღებას უთმობთ საკუთარ საჭიროებებს. თუ ერთი ან ორივე ხელი სხვა გზით არის გატეხილი ან დაშავდა, მაშინ ეს აისახება გარე შეფერხებებზე, რაც თავისთავად არ აძლებს მას. თუ რომელიმე მკლავი დაკარგეთ, მაშინ ეს ოცნება წარმოადგენს ისეთს, რაც თქვენ დაკარგეთ და აღარასდროს გაგიჭირდებათ. სხვის მკლავებში მიუთითეთ ურთიერთობა, რომელიც გაქვთ ამ ადამიანთან. თუ თქვენ მისასალმებლად მიესალმებით გარკვეულ პიროვნებას, შეფერხებების გარეშე, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მასთან ერთად იყავით. თუ ამ პირის მკლავები გატეხეთ ან მას სხვა გზით დაშავდა, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ რთული დრო გექნებათ მასთან სასიამოვნო კომუნიკაციის შენარჩუნებაში. ბავშვთა იარაღი წარმოადგენს უდანაშაულობას და კეთილ ზრახვებს. თქვენი ოცნების უფრო დეტალური ინტერპრეტაციისთვის, ასევე იხილეთ ხელების მნიშვნელობა.