ბრაილი

ოცნება ბრაილის შესახებ სიმბოლოა იმის მცდელობა, რომ იგრძნოს პასუხები. შეიძლება არ დაგჭირდეთ თქვენთვის სასურველი ცოდნა და მიაღწიოთ პროგრესს სიტუაციურ პირობებზე დაყრდნობით, ან რას აკეთებენ სხვა ადამიანები. თქვენ ან ვინმე, ვინც საკმარისია გააცნობიეროს, რა არის სწორი ან რა ქმედებაა საჭირო შემდეგში, როდესაც არ იქნება საჭირო ამის შესახებ. ბრეილი ასევე შეიძლება იყოს არავერბალური კომუნიკაციის წარმომადგენლობა. უარყოფითად, ბრაილმა შეიძლება ასახოს თქვენი აზრების ან გრძნობების უკეთესად გამოხატვის აუცილებლობა.