აკრობატი

აკრობატის ოცნება სიმბოლოა საკუთარი თავის ასპექტზე, რომელიც ინარჩუნებს წონასწორობას ქაოტურ პირობებში. თქვენზე დიდი ზეწოლა ან მოთხოვნილება შეგიძიათ. აკრობატი შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ თქვენ დახმარებას ითხოვთ ან ნელი ტემპით სარგებლობა შეგიძლიათ. ეს ასევე შეიძლება იმის ნიშანი იყოს, რომ თქვენს შემოქმედებას მოთხოვნილება აქვს. ალტერნატიულად, აკრობატებზე ოცნებობამ შეიძლება სქესობრივი კავშირის მეტაფორა იყოს.