ტეხილი

ოცნება, რომ რაღაც მნიშვნელოვანი სიმბოლოა თქვენი აღქმა პირის ან სიტუაცია, რომელიც არ არის, როგორც პოზიტიური და ეფექტური, რადგან ისინი მიზანია იყოს. დადებითი რწმენის ან ჩვევები რომ არ გვაქვს ნივთიერება ან ცოტა მეტი გრძნობა კარგი.