ნათელი

თუ სიზმარში რაღაც ბრწყინვალეს ხედავთ, მაშინ ეს სიმბოლოა თქვენი შინაგანი თვითმყოფადობისკენ, რომელიც გახსნა სხვისთვის. სიზმარში ასევე შეიძლება აღინიშნოს ეს ნდობა, რაც მას აქვს თქვენს გარეგნობაზე.