Ნიავი

სიზმარში ნივრის შეგრძნება მიანიშნებს თქვენს ცხოვრებაში მრავალფეროვნებასა და ცვლილებებზე. სიზმარში შეიძლება აღინიშნოს ისეთ გარე სტიმულებზეც, როგორიცაა სიცივე, რომელსაც ძილის დროს გრძნობთ.