ხვრელები

ხვრელების ნახვა, როდესაც ოცნებობთ, ეს თქვენი ოცნების ცნობისმოყვარე ნიშანია. ეს ნიშანი მიუთითებს თქვენი მიზნების მიღწევის სირთულეებსა და დაბრკოლებებზე. შეიძლება დაგჭირდეთ გარკვეული ცვლილებების შეტანა, თუ როგორ უნდა მიახლოვდეთ თქვენს მიზნებს. სიზმარში შეიძლება ასევე მიანიშნებდეს, რომ რამე შეუფერხებლად არ მიდის შენს ცხოვრებაში, გარკვეული თვალსაზრისით ან სიტუაციით.