მუნჯი

თუ თქვენ ოცნებობს ნებისმიერ კონტექსტში, ან თქვენ ხედავს ვირი, იგი წარმოადგენს სიჯიუტე და უკომპრომისო პიროვნება. თქვენ მზად ხართ ითანამშრომლოთ სხვებთან. თუ ვირი მკვდარია, მაშინ ის მიანიშნებს, რომ მისი ჯანსაღი პარტიული განწყობა უპიროვნო უზნეობას მიგვიყვანს. თუ გეძინათ და ოცნებობდით, რომ სიზმარში თქვენ გეფიცებით ან ვირისგან ხართ გადაყრილი, ეს მიუთითებს სიყვარულზე დისარმონიაზე, რაც გამოიწვევს განშორებას. თუ თქვენ ოცნებობს და ოცნება, დაინახა, რომ თქვენ გამოაძევეს ვირი, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ თქვენ ჩართული უკანონო საქმიანობაში, რომელიც ხელს შეუწყობს თქვენი ბევრი შფოთვა და შიში, რომ თქვენ იქნება დაჭერილი. თუ ოცნებობდით და ოცნებობდით, ხედავდით, რომ ვირის თავსართს იღებთ, ეს ნიშნავს თქვენს ხელმძღვანელობას ყველა სიტუაციაში და ხალხის დარწმუნების გზაზე, რომ დაინახონ თქვენი გზა.