Ადანაშაულებენ

ოცნება იმისა, რომ ბრალდებოდეს რაიმეზე, შეიძლება წარმოადგენდეს დანაშაულის გრძნობას ან საკუთარი თავის დადანაშაულება. დეფეისტული აზროვნების ნიმუშები. ეს ასევე შეიძლება იყოს საკუთარ თავში ეჭვის წარმოდგენა ან თქვენს მიერ არჩეული არჩევანის გაკეთება.