ხელმძღვანელი

ოცნება თავით, რომელიც სიმბოლოა ინტელექტი, დამოკიდებულება, პიროვნება ან პერსპექტივა. რა ხელმძღვანელობს თქვენს არჩევანს. ოცნება ხელმძღვანელი მოწყვეტილი სიმბოლოა დამოკიდებულება და პერსპექტივები რომ ვეღარ კონტროლი გადაწყვეტილებები. ხალხი ძლივს კარგავს თავის თავს, სიმბოლოა უარყოფითი აზროვნების ნიმუშები, როგორიცაა შიში ან ცუდი ზრახვები, რომლებზე გავლენა აღარ მოახდინოთ თქვენზე. სიზმარში ლურჯი თავის დანახვა სიმბოლოა დადებით არჩევანს და გადაწყვეტილების მიღებას. თავი განსხვავდება ტვინისგან, როგორც სიმბოლო იმით, რომ თავი უფრო მეტად ეხება პიროვნებას, ხოლო ტვინი ეხება ნივთების დამუშავებას და მოძიებას.