საკაბელო

სიზმარში კაბელების შესახებ ოცნებობს ან ხედავთ, ეს სიმბოლოა დამოუკიდებლობის ნაკლებობას სიტუაციაში ან ურთიერთობაში. თავს შეზღუდულად გრძნობთ ან თავს იკავებთ. თუ საკაბელო იშლება, მაშინ ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ არღვევთ ურთიერთობებს, რომლებიც ხელს გიშლით.