მარანი

როდესაც თქვენ სიზმარში ღვინის მარანში ხართ, ის თქვენს ცოდნასა და გაცნობას გულისხმობს თქვენს ცხოვრებაში.