შერყევისკენ

თუ სიზმარში შეძრწუნდით, მაშინ ეს სიზმარი აჩვენებს იმის შიშს და შიშს, რაც გაქვთ რამის მიმართ. ალტერნატიულად, ოცნება შეიძლება იყოს დადებითი ome, რაც ცხადყოფს, რომ თქვენ თავიდან აიცილებთ ძველი ჩვევები, აზრები ან იდეები. თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე ცდილობთ თავიდან აიცილოთ ყველაფერი, რაც თქვენთვის არ არის კარგი.