დამატება

დამოკიდებულება ნარკომანიის პრობლემის გადაჭრაზე სიმბოლურად რთულ სიტუაციას ან პრობლემას წარმოადგენს, რომელიც ცდილობს თქვენი ცხოვრების ორი ასპექტის შერწყმას.