ლაშქრობა

ოცნება ლაშქრობაზე, რომელიც სიმბოლოა პროგრესი და მიღწევა. Perseverance და ძლიერი იქნება თუ როგორ გაუმკლავდეთ პრობლემას ან გაურკვეველ პირობებს.